Post Tagged ‘Tarcisius’

En toen den bisschop zijnen scepter hief
hing er engelenbloed aan,
zo zagen zijn schapen.

Ze bogen eerbiedig het hoofd en de leden
en leden onder ’t zwijgen der natie.

Dertig jaar later voelde geen pater aan zijn minnewater
dat  er gelekt zou worden over het engelenbloed,
dat er gekletst zou worden over sceptergebroed –
o heilige Tarcisius, vergeeft hen hun procrastinatie.

Het engelenbloed werd met enkele haren
teruggevonden onder hunne bedden
(’t was al zo heidens als op hunebedden).

En toen de toorn des hemels nederdaalde,
werd des bisschops scepter door een kelk vervangen
-heden zult gij niets dan trappisten drinken,
dit wegens de flater met uw minnewater-
en het volk ontwaakte met een krolse kater.