Post Tagged ‘smeerkaasarrest’

Als taalfanaat is het ongehoord als je nog nooit een cryptogram in elkaar hebt geflanst.

Je zal begrijpen dat ik mezelf wel kon kastijden toen die boude maar o zo terechte uitspraak via de taalbijlages van De Standaard in me opwelde en met onomfloerst leedvermaak de moerassen van mijn geest bleef doorploegen. Het ging als volgt: De Standaard doorprikte mijn meest intieme bubbel, greep me bij mijn nekvel en bracht, ter hoogte van mijn linkeroor -al wat rechts is verfoei ik-, een fluistertirade te berde over hoe Adam en Eva voor minder uit de Hof der Lusten waren verjaagd. Eenmaal bewust van mijn grote taalverzuim liet ik al mijn latente toorn* reïncarneren in, jawel, een cryptogram, primus inter pares onder de woordpuzzels.

Onderstaand cryptogram is mijn eerste poging. Zie het als een pasgeboren lammetje, volledig zelf verwekt. Leid mij niet in beproeving of het kalfje naar de offertafel. Het is perfect mogelijk dat u de tien woorden in slechts evenveel minuten vindt. Ik sluit ook niet uit dat geen kat er wat in ziet. Schiet niet op de pianist, want mijn überenthousiaste cryptopoging is zoals gezegd het gedoemde gevolg van een artikel in De Standaard, waarin ene Groeneveld mij op vrijdag jongstleden stapsgewijs het toen nog onbekende meer der cryptische omschrijvingen inloodste. Sindsdien ben ik, zoals Vangheluwe maar dan op ietwat andere wijze, gehuisvest in het Verborgene.

Van medebloggers verneem ik wel eens dat wedstrijden de bezoekersaantallen de pan uit doen swingen. In dit geval valt daar echter niet bijster voor te vrezen, gezien het gebrek aan een -hoe zeg je dat- noemenswaardige prijs. Taalliefhebbers vullen die hokjes natuurlijk als de wiedeweerga in en louter voor de eer, maar om het een heel klein beetje interessanter te maken, zit er toch iets aan vast. Het is een boekje en het heeft te maken met kaas.  Klaroengeschal. Dat boekje van Elsschot?… Neen. Tromgeroffel. Een boekje van Franco-Suisse! Leken: Franco-Suisse? Juristen en andere tisten: die gasten van het Smeerkaasarrest? Ja, die. Maar naast het principe van de voorrang van verdragen met directe werking en de ongetwijfeld voortreffelijke kaas, hebben we er een hele reeks boekdeeltjes aan te danken die warempel onder meer op de zolder van mijn grootouders belandden. Maar die kreeg je niet zomaar, en ik citeer: ‘De FRANCO-SUISSE Kaasfabriek biedt U, voor Uw familie, een mooie reeks boekdeeltjes aan, in ruil voor de bons die te vinden zijn in de dozen BECASSINE (Gruyère, Bacon, Salami en Verse Room), SKI, PERRETTE, BLEUETTE, VOLVOET, GOUDA, BRIE en HERVEDOU FRANCO-SUISSE. Bovendien wordt U de smaakvolle FRANCO-SUISSE-BIBLIOTHEEK tegen 20 bons toegestuurd.’ Nou breekt mijn klomp, hoor ik je al denken, maar zoals je hier misschien al gelezen hebt, heb ik niets met bonnetjes. Ik zou zelfs meer durven zeggen: ik ben niet zo’n bonnetjesmens. Of nog: het eerste bonnetje dat ik te zien krijg, zal wel heel rad van tong moeten zijn als het nog een schietgebedje zeggen wil. Gelukkig gebeurt alles hier bonnetjesloos. Wil je kans maken op zo’n boekje (8,5 X 5,5 cm, gemiddeld 30 paginaatjes –> ideaal, want dat past in een envelop!) en woon je in België? Los dan de puzzel (zie onder) op en vul het antwoordformulier (zie nog onderder) in. Onder de in België wonende deelnemers met tien juiste (ant)woorden, wordt één winnaar uitgeloot (d.i. als er meer dan één deelnemer is, noot van de zelfrelativerende tjiftjaf). Dit gebeurt als volgt: alle namen worden op een bonnetje, excuseer, op een strookje papier geschreven. Een onschuldige hand (ergo: de linker) kiest er eentje uit. Woon je niet in België? Dan heb je geluk. Je mag ook deelnemen. Voor een veel grotere prijs, genaamd de Eer.

Buitensporig veel succes!

[Wedstrijdreglement? Wedstrijdreglement! Gij zult de puzzel correct oplossen en de antwoorden mededelen via onderstaand formulier. Wie uit nostalgie een gele briefkaart verkiest, gaat gerust zijn gang (3G-netwerk werd alliteratiegewijs geïnstalleerd). Gij zult niet virtueel spieken, over het wedstrijdverloop of de antwoorden discussiëren, met uw ellebogen op tafel leunen tijdens het dineren. Bovendien zult gij, indien gij kans wenst te maken op een miniboekje van Franco-Suisse, in België wonen of gaan wonen en het adres uwer woonst mededelen via het formulier. Persoonsgegevens? Zie de wet van ’92. Een boekje dus, zorgvuldig uitgekozen door de tjiftjaf, wordt de loteling binnen twee weken na afloop van de wedstrijd toegezonden. De prijs wordt toegekend zolang de voorraad strekt. Deze wedstrijd geldt tot wanneer de volgende online komt, samen met de juiste antwoorden van dit cryptogram. Voor de volledigheid: gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is.]

Horizontaal:

  1. Niemand kent deze koning van het land der blinden
  2. Woedende plaatjesdraaier
  3. Vermogend koppel met een zittend gat
  4. Vriend van Jan Haring

Verticaal:

  1. Verwarde pose met sliertjes
  2. Bokser die je beter niet tegenkomt in het donker
  3. Gekscherende gevleugelde die je moet sparen
  4. Zo’n boekje spoort niet
  5. Uitheems gerstenat om papegaaien dronken te voeren
  6. Gevaarlijke verbinding

Cryptogram 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoordformulier:

*latente toorn = verborgen woede = crypto-gram