Post Tagged ‘pedofilie’

En toen den bisschop zijnen scepter hief
hing er engelenbloed aan,
zo zagen zijn schapen.

Ze bogen eerbiedig het hoofd en de leden
en leden onder ’t zwijgen der natie.

Dertig jaar later voelde geen pater aan zijn minnewater
dat  er gelekt zou worden over het engelenbloed,
dat er gekletst zou worden over sceptergebroed –
o heilige Tarcisius, vergeeft hen hun procrastinatie.

Het engelenbloed werd met enkele haren
teruggevonden onder hunne bedden
(’t was al zo heidens als op hunebedden).

En toen de toorn des hemels nederdaalde,
werd des bisschops scepter door een kelk vervangen
-heden zult gij niets dan trappisten drinken,
dit wegens de flater met uw minnewater-
en het volk ontwaakte met een krolse kater.

Jaaroverzichten en sensatie hand in hand,
madame melodrame schiet de hoofdvogel af,
alsof een Belg nooit lolt in zijn land.

Pedofiele priesters en oogluikende nonnen,
akkoord, ’t is allemaal niet verzonnen,
maar daarom niet minder frappant

zijn de frietrevoluties met witblote billen,
die stonden te blinken in ’s moeders krant,
waarop ze met graagte patatten ging schillen.

Een rode premier, een homo sossiensis,
gestaag bet’rende klimaatconferenties,
vergeet zomers, voor zij die graag grillen.

‘N Fukushima of twee, wie licht ervan wakker,
‘k geef grif toe, ’t is te ver van mijn bed.
Ik red wel Haïti, daar durf ik de bakker

naast een brood en de plaats’lijke gazet
nog een fles water vragen, vooralsnog onbesmet
met Tepcomiserie en ander gesakker.

’t Is weer zo ver, Geert Hoste zal koken,
lekkere Piet op een bedje Sergio achterna,
Het is aan hem om over cuisson te grappen,
ik hou het pittig met figuurlijke sla.

Gelukkig Nieuwjaar