Post Tagged ‘In Flanders Fields’

Zie ook: vrij naar In Flanders Fields

Een bescheiden poging tot vrije vertaling met behoud van het rijmschema:

Op ’t Vlaamse land

Op ’t Vlaamse land bloeit de papaver
Tussen de kruisen, op een kadaver
Om u ons graf te wijzen; en in de lucht
De leeuweriken, zingend in hun vlucht
Doch niet gehoord boven ’t gedaver.

Wij zijn de doden. Dagen geleden
Voelden wij dauw, leefden in ’t heden
Hadden lief, werden bemind, nu zijn we vrucht
Op ’t Vlaamse land.

Bevecht onze vijand, wees voort de handhaver
Tot u gooien wij vanuit het rood klaver
De toorts; verhef hem vooral uit eerzucht
Doof nooit de vlam, bewaar uw krijgstucht
Anders slapen wij nimmer, al groeit de papaver
Op ’t Vlaamse land.

Oorspronkelijk gedicht: In Flanders Fields (John McCrae, mei 1915)