Post Tagged ‘Barack Obama’

O!

Sandy woei de beesten door mekaar
ik zie een ezel in een leeuwenvacht
bereden door een zwarte
hij zit geloof ik een olifant
achterna hij richt hij schiet en

BAM!

ondertussen het gedruppel
zwarte tranen hebben rode wanen
opgedweild en weggevreten

A!

en morgen rond halfzeven
is de stalagmiet herrezen

rest ons: verenigd te blaten.

Ik wil het eens hebben over de aanvallen met onbemande vliegtuigjes door de Verenigde Staten. Slechts enkelingen onthalen zo’n nieuws op kritiek, velen gaan er vanuit dat het een goede zaak is dat de V.S. de zogenaamde drones inzet tegen terroristen. Ik vind het frappant dat zo weinig wordt stilgestaan bij de schendingen van het internationaal recht, met inbegrip van de mensenrechten. De V.S. dringen illegaal het luchtruim van andere staten, zoals Pakistan binnen. Dit niet met gewone vliegtuigen, maar met onbemande tuigen die bovendien vaak niet op de radar waarneembaar zijn. Alsof dat nog niet voldoende is, richten de Amerikanen via die onbemande vliegende sluipschutters  hun kogels op doelwitten ver beneden de vliegtuigen op de grond. Het gaat daarbij telkens om ‘vermeende’ Al Qaedastrijders die vooraf door Obama persoonlijk op de ‘dodenlijst’ zijn gezet. Iedereen weet dat bij die illegale aanvallen ook burgerslachtoffers vallen. Vanmorgen hoorde ik op de radio dat dat ‘onvermijdelijk’ is. En ik maar denken dat we in de eenentwintigste eeuw afgestapt waren van ‘het doel heiligt de middelen’. Hoewel Obama al heel wat goede zaken verwezenlijkt heeft en heel wat andere goede zaken gewoon niet kan realiseren door tegenwind van de republikeinen, mag hij niet zonder voorbehoud de hemel in geprezen worden. Net zozeer als de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede in 2009 compleet voorbarig was, is het gebrek aan een kritische houding van andere staten jegens de V.S. momenteel een groot probleem. De Belgische regering kan al meteen als voorbeeld dienen. Gisteren las ik in de krant een bericht over de toenemende druk vanwege de V.S. om alle terrorismegegevens van de Belgische inlichtingendienst rechtstreeks aan hen door te spelen. Met recht en rede staat de PS niet te springen om hierop in te gaan, vooral omdat de Amerikaanse diensten nogal vrijelijk met die gegevens zouden omspringen. Andere partijen voeren op hun beurt de druk op de PS op uit pure vrees om in onvrede te vallen met de Amerikanen. De V.S. dreigen er immers mee om de Visumplicht voor Belgen opnieuw in te voeren, net zoals ze in het verleden al met succes  dreigden om het Navo-hoofdkwartier weg te halen uit Brussel als de genocidewet niet werd teruggeschroefd. Als België zich tot slaaf van Obama wil degraderen, moeten we vooral zo doorgaan.